8. oktober 2018

Dansk topforsker modtager Niels Bohr medaljen

Niels Bohr International Gold Medal:

En af verdens førende forskere inden for katalyse, professor Jens Kehlet Nørskov fra DTU, modtog søndag den 7. oktober på Niels Bohrs fødselsdag Niels Bohr International Gold Medal. Medaljen er indstiftet af Ingeniørforeningen, IDA, og blev overrakt af Hendes Majestæt Dronningen ved et særarrangement på Carlsberg Akademi i København.

Prof. Jens Kehlet Nørskov  med dronning Margrethe II
En af verdens førende forskere inden for katalyse, prof. Jens Kehlet Nørskov og HM Dronning Margrethe med medaljen udenfor Carlsberg Akademi i København. Copyright Ingeniørforeningen IDA
 

Det er første gang siden Niels Bohr selv modtog guldmedaljen - i 1955 - at medaljen gives til en dansker. Med tildelingen indskriver Jens Nørskov sig i en prominent kreds af modtagere, idet medaljen gennem årene er blevet givet til ikke færre end 9 nobelprismodtagere. Dermed bliver Jens Kehlet Nørskov den 12. i rækken af fremtrædende fysikere og ingeniører, som har modtaget medaljen, der blev oprettet i 1955 som en hyldest til Niels Bohr.

Årets uddeling er sket i et samarbejde mellem Ingeniørforeningen, IDA, Niels Bohr Institutet og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Udover medaljen følger et beløb på 100.000 euro fra Carlsbergfondet.

Niels Bohrs æresmedalje

Niels Bohr-medaljen blev indstiftet i 1955, i anledning af Niels Bohrs 70-års fødselsdag. Niels Bohr modtog selv den første medalje, som siden er blevet uddelt ti gange indtil 1982. I anledning af 100 året for Bohrs atommodel i 2013, blev medaljen tildelt den franske fysiker Alain Aspect, og altså nu for anden gang til en dansker, prof. Jens Kehlet Nørskov. Copyright Ingeniørforeningen IDA

Af stor betydning samfundsmæssigt

Jens Kehlet Nørskov har en omfattende videnskabelig produktion bag sig og er en af verdens mest citerede forskere inden for sit område. Efter et årelangt professorat ved Stanford University i Californien er han i 2018 vendt hjem til Danmark for at opbygge et nyt center for katalyseteori ved DTU.

Omdrejningspunktet for Jens Nørskovs forskning er forståelsen af fysiske og kemiske processer på materialeoverflader. Hans begreber og modeller udgør et vigtigt grundlag for forståelsen af heterogen katalyse og anvendes i vid udstrækning inden for både videnskab og industri.

”Jens Nørskovs arbejde er af stor betydning samfundsmæssigt. Udviklingen af nye katalysatorer til at omdanne energi fra solen til grønne brændstoffer og kemikalier er af yderste vigtighed for at undgå den omfattende brug af fossile brændstoffer, som er så ødelæggende for miljøet og klimaet. Jens Nørskov går rent videnskabeligt i spidsen for en sådan indsats,” som det hedder i indstillingen af prismodtageren.

Det samfundsmæssige engagement er helt i tråd med det arbejde for fred, som Niels Bohr selv gjorde i sine sene år. Han brugte sin indflydelse som forsker, bl.a. gennem FN, til at arbejde for den fredelige udnyttelse af atomkraften, og at fremme dialog frem for konfrontation i et politisk klima, der var domineret af den kolde krig.

Der er flere forskellige Niels Bohr medaljer, ikke at forveksle med UNESCOs Niels Bohr Guldmedalje, der blev indstiftet i 1985 i anledning af hundredeåret for Niels Bohrs fødsel, og Niels Bohrs Institutets Æresmedalje, der uddeles årligt af Niels Bohr Institutet – blot ikke i de år, hvor Ingeniørforeningens Niels Bohr International Gold Medal uddeles.

Emner