Niels Bohr Institutets Æresmedalje

Niels Bohr Institutets Æresmedalje blev indstiftet i 2010 i anledning af 125-året for Niels Bohrs fødsel. Æresmedaljen bliver hvert år tildelt en særligt fremragende forsker, der arbejder i Niels Bohrs ånd: Internationalt samarbejde og udveksling af viden.

Medfølgende diplom til Niels Bohr Instituttets æresmedalje

Niels Bohr var en af det tyvende århundredes mest betydningsfulde videnskabsmænd. I 1913 publicerede han sine tre berømte artikler om atommodellen. I modsætning til den klassiske fysik postulerede han, at elektronerne kun kunne bevæge sig i bestemte baner, og at de frigav eller absorberede stråling, når de flyttede sig fra en bane til en anden. Hans teorier skabte en revolution indenfor fysikken.

I 1922 modtog Niels Bohr Nobelprisen for sin banebrydende atommodel, der danner grundlaget for vores forståelse af, hvordan verden er bygget op, og han anses som grundlæggeren af den moderne kvantefysik, der har revolutioneret den teknologiske udvikling. F.eks. er al elektronik, som findes i moderne apparater og lasere, baseret på Bohrs epokegørende opdagelser.

Niels Bohr Institutets Æresmedalje hædrer personer, der på exceptionel vis bidrager til den videnskabelige udforskning indenfor de fysiske fagdiscipliner, som udover den fundamentale fysik spænder over astronomi, geofysik, biofysik og nanofysik. Æresmedaljen tildeles personer, der i deres karriere som forskere har haft tilknytning til Niels Bohr Institutet, eller som har haft et nært samarbejde med instituttets forskergrupper.

De to sider af Niels Bohr Instituttets æresmedalje

Medaljen er udført af billedhugger Rikke Raben for Niels Bohr Institutet i 2010. Medaljen er fremstillet i sølv på Den Kongelige Mønt/Nationalbanken. Til Medaljen knytter sig to citater, som har forbindelse til Niels Bohrs etiske syn på forskning og hans ideal om en Åben Verden med fri deling af viden og et internationalt samarbejde:

1: I vor søgen efter harmoni i livet må vi aldrig glemme, at vi i tilværelsens drama er både aktører og tilskuere. (Niels Bohr, 'Discussion with Einstein' i "Atomer, naturbeskrivelse og menneskelig erkendelse. Udvalgte artikler og foredrag fra årene 1927-1962.")

2: Hvad er det, vi mennesker i sidste ende er afhængige af? Vi er afhængige af vores ord. Vi hænger i sproget. Vores opgave er at kommunikere erfaringer og idéer til andre. (Aage Petersen, The Philosophy of Niels Bohr, Bulletin of the Atomic Scientists, 1963, XIX, 7, p.10)