Profil og historie

Institut for teoretisk fysik ved Københavns Universitet (senere Niels Bohr Institutet) blev oprettet i 1921 til Niels Bohr, der i 1913 skabte den banebrydende atommodel, der dannede grundlaget for vores forståelse af, hvordan verden er bygget op, og senere for kvantemekanikken, som har revolutioneret den teknologiske udvikling.

Instituttet blev til på initiativ af Niels Bohr selv, og blev hurtigt det, det også er i dag, et samlingssted for videnskabsfolk og et centrum for videnskabeligt arbejde, som sker i en åben og fordomsfri atmosfære. Vi er ca. 430 forskere, 70 administrativt og teknisk personale, 100 phd. studerende og 400 studerende.

I dag forskes der i mange forskellige discipliner på Niels Bohr Institutet, og de mange laboratorier og forskningsområder vidner om et internationalt eksperimentelt forskningsmiljø med forskere fra hele verden, der forsker i alt lige fra klima, sorte huller og kræftforskning til fremtidens kvantecomputere.

Vi mener, at man kun gennem inklusion og mangfoldighed kan realisere sit fulde potentiale i et konkurrencedygtigt globalt forskningsmiljø, og derfor har vi valgt at sætte fokus på åbenhed, inklusion og mangfoldighed. Dette er medvirkende til at realisere Niels Bohrs ambitioner om at drive forskning og undervisning på højt internationalt niveau. Vi stræber efter at udvikle en forskelligartet arbejdsstyrke i en engageret, innovativ og fordomsfri kultur, hvor hver medarbejders unikke forskelle værdsættes.