Ligestilling og mangfoldighed

Niels Bohr Institutet tager ansvar for at skabe en arbejdsplads, der fremmer ligestilling og mangfoldighed. Vi anser mangfoldighed som en væsentlig faktor og mulighed, der kan skabe en forbedret indvirkning på instituttets undervisning og forskning, på såvel kort som lang sigt.

  • Det betyder, at vi værdsætter medarbejdernes forskelligheder og sætter pris på de perspektiver, de hver især kan bidrage med på baggrund af deres køn, alder, race, religion, etniske oprindelse, seksuelle orientering, uddannelse, personlighed og livsopfattelse.
  • Den enkelte medarbejder anerkendes for sine særlige evner og kompetencer. Det bidrager til den enkelte medarbejders arbejdsglæde, fremmer effektivitet i opgaveløsningen og giver et bedre forsknings- og undervisningsmiljø.

Selv om NBIs samlede indsats for at afskaffe barrierer og fremme ligestilling har afsæt i en bred mangfoldighedstilgang, yder NBI en særlig indsats inden for kønsmæssig ligestilling. Vores erfaringer viser, at der stadigvæk er behov for at tackle bestemte problemstillinger med en målrettet indsats.

Mangfoldighed bidrager til nytænkning og NBIs fortsatte udvikling, samtidig med at rummelighed og tolerance fremmes, hvilket skaber et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, samt modvirker diskrimination.

NBI er ligeledes af den opfattelse, at en mangfoldighedsfremmende politik ud fra et samfundsperspektiv, er medvirkende til at udjævne ulighed og diskrimination i samfundet.

Mission:

  • At øge andelen af kvindelige forskere i faste stillinger på lektor og professor niveau.
  • At sikre kønsbalance i forfremmelser fra lektor til professor.
  • At skabe et tidssvarende og mangfoldigt arbejdsmiljø, der gør det attraktivt for begge køn at arbejde på instituttet.
  • At støtte forskerne med at nå deres fulde potentiale, og tiltrække og rekruttere de absolut bedste kandidater internationalt.

Status i marts 2021 & mål:

  • I 2030 skal 35% af lektorerne ved NBI være kvinder. Nuværende: 20,5% (7/34).
  • I 2030 skal 30% af professorerne ved NBI være kvinder. Nuværende: 13,8% (5/36).