Mission og vision

På Niels Bohr Institutet fokuserer vi på at sikre det bedst mulige forsknings- og uddannelsesmiljø. Vi arbejder blandt andet gennem mål- og handleplaner for realiseringen af netop dette.

Instituttets mission:

Vi mener, at man kun gennem inklusion og mangfoldighed kan realisere sit fulde potentiale i et konkurrencedygtigt globalt forskningsmiljø, og derfor har vi valgt at sætte fokus på åbenhed, inklusion og mangfoldighed. Dette er medvirkende til at realisere Niels Bohrs ambitioner om at drive forskning og undervisning på højt internationalt niveau. Vi stræber efter at udvikle en forskelligartet arbejdsstyrke i en engageret, innovativ og fordomsfri kultur, hvor hver medarbejders unikke forskelle værdsættes.

Instituttets vision:

Vi har en vision som fokuserer på et fremtidssikret institut som internationalt førende inden for forsknings- og uddannelsesmiljø. Visionen er kendetegnet ved:  

  • At lave grundlæggende forskning og uddannelse på højeste internationale niveau
  • At skabe innovation gennem forskning og uddannelse
  • At være til gavn for vores samfund og den private sektor