20. august 2018

Jesper Nygård udnævnes til professor i eksperimentel faststoffysik

Udnævnelse:

Københavns Universitet har kaldet Jesper Nygård, professor (MSO) ved Niels Bohr Institutet, til et nyt professorat i eksperimentel faststoffysik. Jesper Nygårds daglige arbejde foregår ved Center for Quantum Devices, som er støttet af Grundforskningsfondet. Flere af de projekter han arbejder på, sker i samarbejde med andre grupper indenfor KUs Nano-Science Center.


Jesper Nygård i film fra 2013 om Kvante-elektronik: Fra kunstige atomer til fremtidens computere

Jesper Nygård  blev ansat som lektor ved Niels Bohr Institutet i 2003 og har været professor med særlige opgaver (MSO) i nanofysik siden 2011. I 2014 blev han optaget i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Jesper Nygård har haft en række ledelsesfunktioner ved Niels Bohr Institutet og Nano-Science Center. Han har tidligere bidraget til opstart af to virksomheder på KU og med ideer til en række patenter. Fra 2005-08 var Jesper Nygård kendt som dansk astronautkandidat med kurs mod European Space Agency. Han var en af de sidste tilbageværende blandt de oprindeligt 250 danske ansøgere til det højtflyvende job. Jesper blev dog på jorden og på Københavns Universitet.

Kvante-teknologi målet i horisonten

Jesper Nygård forsker i hvordan kvantemekaniske fænomener opstår og kan udnyttes i elektroniske komponenter baseret på nanoskala materialer. Det seneste årti har forskningen været fokuseret på et nyt materiale, de såkaldte halvleder nano-tråde, der fremstilles i laboratoriet på Niels Bohr Institutet og som kan udnyttes i både transistorer, sensorer og måske fremtidens kvantecomputere. I de aktuelle eksperimenter studerer forskningsgruppen, hvordan enkelte elektroner kan fanges i nanotrådene og bruges til at bygge ”kunstige atomer”; ultra-små elektroniske komponenter, hvor kun nogle enkelte elektroner er aktive. Jesper Nygårds gruppe arbejder også med superledende materialer. Her har ny forskning vist at hvis man bygger de to eksotiske materialer sammen, nanotrådene og superledere,  kan man skabe elektroniske komponenter med helt nye egenskaber - faktisk kan man have opskriften på bits til en kvantecomputer.

Det nære samarbejde mellem personalegrupper er afgørende

Jespers Nygårds forskning involverer materialevidenskab, kvantefysik og nanoteknologi og han fremhæver især, at forskningen kun kan lade sige gøre ved samarbejde mellem mange forskere, lige fra entusiastiske studerende til forskerkolleger og teknisk personale, som hver især bidrager med unikke kompetencer. Den nære vekselvirkning mellem eksperimenter og teori er også afgørende og et særligt kendetegn ved miljøet på Niels Bohr Institutet. Jesper Nygård har desuden samarbejde med kemikere indenfor elektronik baseret på molekyler og med biologer omkring hvordan levende celler vekselvirker med nanosystemer.

De studerende får et direkte udbytte af Jesper Nygårds forskning

Jesper har undervist på bacheloruddannelsen i nano-science siden dens oprettelse i 2003 og er også fast underviser på kandidatstudiet i fysik. De eksperimenter, som foregår i gruppen, kan udnyttes direkte i undervisningen til praktisk illustration af den noget abstrakte kvantemekanik (teorien som beskriver alt fra enkelte atomer til faste materialer) . Kvantemekanik er fascinerende, men kan også være vanskeligt for de studerende, der stifter bekendtskab med det første gang, så ethvert pædagogisk tilskud til undervisningen hilses som regel velkommen.