2. april 2019

Eugene Polzik modtager Villum Investigator bevilling til at flytte grænserne for kvantemekanikken

Bevilling:

Eugene Polzik, leder af QUANTOP laboratoriet på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, modtager 30 mio kr fra Villum fonden, til at ”flytte grænserne for kvantemekanikken mod stadig større og mere komplekse systemer” forklarer han.

Eugene Polzik
Eugene Polzik fra Niels Bohr Institutet modtager en Villum Investigator bevilling på 30 millioner kroner til at flytte grænserne for kvantemekanikken.

Villum bevillingen betyder større videnskabelig manøvredygtighed for en forskningsgruppe, der allerede har vist sin sødygtighed.

Villum bevillingen giver plads til, at Eugene Polzik kan drive sin forskning endnu videre end hidtil. Eugene Polziks gruppe laver forskning som spænder over en vifte af forskellige grene indenfor kvantemekanikken, og indenfor nogle af disse grene bliver det nu muligt at tage beslutninger, der udelukkende baserer sig på forskningshensyn og ikke økonomi. På denne måde yder bevillingen en langt større manøvredygtighed for gruppen, når det handler om at forfølge de videnskabelige mål. ”Vi vil bestræbe os på at demonstrere kvanteegenskaber for stadigt større, stadigt fjernere og stadigt mere forskelligartede objekter. Dette vil, på den ene side, give mulighed for at teste de mulige grænser for kvantemekanikken og, på den anden side, åbne for mulighederne for nye anvendelser af teknologien”, siger Eugene.

Et af de vigtigste aspekter, understreger Eugene, er at give stafetten videre til den nye generation af forskere, så ansættelsen af Ph.d. studerende og postdocs, der kan videreudvikle nuværende projekter, vil have høj prioritet.

Nye anvendelser

Eugenes gruppe har allerede et par patenter i bagagen – omkring magnetisk felt detektion, som allerede er på nippet til at finde anvendelse i biomedicin. Nuværende og tidligere studerende arbejder i disse videnskabelige felter nu. En anden anvendelse findes i detektorerne, der måler tyngdebølger – Eugene og hans gruppe har fundet en måde at forbedre de ekstremt præcise målinger af bevægelse, som er nødvendige for at kunne registrere bølger, som udsendes i forbindelse med voldsomme, astrofysiske begivenheder som fx supernovaer eller neutronstjernekollisioner. Men: ”Forskning er som et træ… man udvikler stammen og fra den stamme vokser grene, som man ikke altid kan forudsige retningen på, eller hvilke der kommet til at bære frugt. Det eneste vi ved, er at uden stammen er der hverken grene eller frugt. Så grundforskningen er altid i centrum her”, siger Eugene Polzik.

Før han kom til Niels Bohr Institutet i 2003 var Eugene ansat ved California Institute of Technology og senere ved Aarhus Universitet, hvor han udførte de første eksperimenter på kvante-mødet mellem lys og atomare objekter. Siden da er brugen af fotoner, lyspartikler, til at skabe kvanteforbindelser mellem makroskopiske, materielle objekter blevet centrale i hans forskning. Kvante teleportation og målinger med en præcision, der går ud over de grænser man hidtil har troet kvantemekanikken satte, er også blevet demonstreret af hans gruppe.