28. juni 2019

Kell Mortensen modtager Walter Hälg prisen 2019

Pris:

Kell Mortensen, professor i røntgen og neutronspredning ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, er årets modtager af Walter Hälg prisen. ENSA (The European Neutron Scattering Association) uddeler Walter Hälg prisen hvert andet år til en europæisk forsker for fremragende indsats indenfor arbejdet med neutronspredning - med langvarige resultater for videnskabelig og/eller teknisk neutronsprednings anvendelse til følge. Definitionen skal desuden afspejle modtagerens professionelle virke. Walter Hälg, den schweiziske pioner indenfor reaktorteknologi og neutronspredning, indledte sponsoreringen af den prestigefyldte Walter Hälg pris i 1999. Kell Mortensen er den første danske modtager af prisen.

Kell Mortensen
Professor i røntgen og neutronspredning, Kell Mortensen, har modtaget Walter Hälg Prisen 2019.

Stabilitet er afgørende for succes i naturvidenskab

Kell Mortensens karriere indenfor neutronspredning begyndte ved Risø forskningscenter i Danmark, hvor han konstruerede og var ansvarlig for neutronspredningsfaciliteten ved DR3 reaktoren fra midten af 1980erne indtil lukningen af reaktoren i 2000. Et større antal besøgende har haft glæde af Kells tilgang til at være instrument-ansvarlig. Kombinationen af hans behagelige, rolige og stabile væremåde og hans skarpe, videnskabelige tankegang betød, at han var aktivt involveret i næsten alle de videnskabelige projekter, som udefra kommende bragte til Risø SANS enheden. Kell fortjener en stor del af æren for, at Risø SANS var ekstremt produktiv, både hvad gælder brugernes projekter og de projekter, som Kell selv drev.

En bemærkelsesværdig videnskabelig bedrift

Kell Mortensens videnskabelige produktion strækker sig over en lang række emner, men skal noget nævnes, bør det være arbejdet på opløsningsegenskaberne ved amphiphile polymerer, som nu har en lang række anvendelser som non-ioniske, overfladeaktive midler i industrielle produktioner, kosmetik, medicin, medicinlevering og processer indenfor bioteknologi. Han har bidraget til enorme mængder af videnskabeligt arbejde indenfor polymerer og blok copolymer smelter, og særlig vigtigt er den strukturelle respons i flydning og mekanisk behandling, som er meget relevant for industriel anvendelse. Endelig var Kell Mortensen en af de første til at indse potentialet for neutronspredning indenfor studierne af superledere, hvilket har resulteret i adskillige publikationer, som stadig har et højt citationstal.

Fra bestyrelsesmøder til undervisning og praksis

Kell har repræsenteret det danske neutronspredningssamfund internationalt som medlem af DANSKK (Dansk Neutronspredningsselskab) i mere end to årtier og har endvidere været delegeret til ENSA i næsten samme periode. Som medstifter af  ESS-Scandinavia (European Spallation Source) og formand for ESS-Scandinavias videnskabelige komité, har han været dybt involveret i den lange, seje kamp for at få bygget European Spallation Source faciliteten i Lund i Sverige. Et andet aspekt af Kells karriere og arv, som måske ofte overses, er hans undervisning og dygtiggørelse af unge videnskabsfolk. Det er i hvert fald helt sikkert, at en meget stor del af de mennesker, der er involveret i dansk neutronspredning, har haft kontakt med Kell på et eller andet tidspunkt i deres karriere. Det er opmuntrende og inspirerende, at Kell Mortensen stadig har en stor, videnskabelig produktion, og nu er aktiv indenfor nye, videnskabelige områder som syntetisk biologi, fødevare-videnskab og biopolymerer.