5. december 2014

ESS - verdens stærkeste neutronkilde til forskning

ESS, European Spallation Source er et nyt europæisk super-forskningsanlæg, der kommer til at ligge i Øresundsregionen. Selve forskningsanlæggene placeres i Lund i Sverige, mens data-management centret placeres i København.

ESS bliver verdens stærkeste neutronkilde til forskning i stoffer lige fra membraner og molekyler til magnetiske materialer og superledere, teknologi til f.eks. lagring af brintenergi og forskning i alle typer overflader. Det drejer sig om stoffer indenfor fysik, biologi, sundhed, geologi og ingeniørvidenskab og får stor betydning erhvervs- forsknings- og uddannelsesmiljøerne.

Filmen fortæller om kampen og den lange vej mod at få ESS til Norden, og om de store perspektiver i den fremtidige forskning. At to små lande i udkanten af Europa finder sammen om et ambitiøst forskningsprojekt er langt fra tilstrækkeligt til at få projektet realiseret. Der er brug for opbakning fra de store lande i Europa, og det dansk-svenske ESS-projekt ansås fra starten for at være en outsider med ganske få chancer. Men med stærke drivkræfter indenfor forskningsverdenen og politik lykkedes det at få Europa med på, at ESS skulle til Norden.

Produceret af:
Søren Bruun, The Compound
Kenneth Sorento, Film & Photography

Produceret for: Niels Bohr Institutet

Produceret med støtte af:
Vækstforum Hovedstaden
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Varighed: 28:33