3. maj 2011

Foredrag med professor Jens Jørgen Gaardhøje

Ur-universets kvark-gluon plasma
I eksperimenterne ved LHC-acceleratoren på CERN skaber forskerne et "mini Big Bang", hvori ur-universets tilstand genskabes i en brøkdel af et sekund. Ved at kollidere atomkerner med kolossal stor energi genskabes den tilstand, som universet befandt sig i, inden der fandtes atomkerner, atomer og hele den verden, vi kender i dag. Ur-universet bestod af et plasma af frie kvarker og gluoner, der endnu ikke var blevet bundet i de nuværende kernepartikler.  Forskerne prøver at udforske kvark-gluon tilstanden og den stærke kernekraft ved at genskabe ur-universet tilstand ved temperaturer på over 1000 millarder grader. 

Produceret af: Niels Bohr Institutet, 2011
Varighed: 41:02 min.

Emner