Foredrag

Tyngdebølger, Troels Harmark, Lektor

29. marts 2017

Tyngdebølger og RumtidenI Einsteins almene relativitetsteori er tiden og rummet en del af en samlet fire-dimensionel geometri kaldet rumtiden. Det, vi kender som tyngdekraften, svarer til, at rumtiden krummer.

Vand på Mars og mulighed for liv, Morten Bo Madsen, Lektor

29. marts 2017

Vand på Mars og mulighed for liv, Morten Bo Madsen, LektorUndersøgelserne har vist, at der tidligere har været store søer på Mars, og der er fundet et overraskende højt indhold af siliciumoxid. Her på Jorden er højt siliciumindhold ofte forbundet mulighed for liv.

Jagten på HIGGS-partiklen, Troels C. Petersen, Lektor

17. februar 2015

Jagten på HIGGS-partiklen, Troels C. Petersen, LektorCERNs 27km lange LHC accelerator skulle bruges til afgøre, om Higgs-partiklen eksisterede eller ej. Hør om Higgs-partiklen, hvordan den påvirker stof og hvordan det lykkedes at bekræfte...

Jordens indre struktur, Klaus Mosegaard, Professor

16. februar 2015

Jordens indre struktur, Klaus Mosegaard, ProfessorI fremtiden vil landhævninger og kontinentalforskydninger få landområder til at opstå og forsvinde, men også de havstrømme, som er så afgørende for...

Naturlige og menneskeskabte klimaforandringer, Anders Svensson, Lektor

16. februar 2015

Naturlige og menneskeskabte klimaforandringer, Anders Svensson, LektorJordens klima har varieret voldsomt gennem 1 mio. år. I 3-4 kilometer lange iskerner boret i indlandsisen i Grønland og i Antarktis kan man følge fortidens klima tilbage i tiden år for år.

Stjernestøv, Anja C. Andersen, Lektor

16. februar 2015

Stjernestøv, Anja C. Andersen, LektorI gas- og støvskyerne bliver nye stjerner dannet og de tilstedeværende støvkorn spiller en alt afgørende rolle for, at stjerner som Solen og planeter som Jorden kan dannes.

Neutrinoer på Sydpolen, Morten Medici, Phd. studerende

16. februar 2015

Neutrinoer på Sydpolen, Morten Medici, Phd. studerendeIceCube er verdens største neutrino teleskop. Dybt nede i isen på Sydpolen undersøger vi ved hjælp af teleskopet de spøgelsesagtige neutrinoer, som vi forstår meget lidt om.

Kolesteroltransport i mennesker, Søren Roi, Postdoc

14. januar 2015

Kolesteroltransport i mennesker, Søren Roi, PostdocKolesterol-transport i den menneskelige krop er vigtig at studere. Ikke mindst fordi den primære dødsårsag i USA skyldes følgesygdomme af for meget Kolesterol i blodet.

Kan vi lave en superleder der virker ved stuetemperatur?, Linda Udby

14. januar 2015

Kan vi lave en superleder der virker ved stuetemperatur?, Linda UdbyFor snart tredive år siden fandt forskere en række atypiske superledere, der virker ved meget højere temperaturer end typiske superledere som kun virker tæt på det...

Magnetoelektriske materialer, Niels Bech Christensen, DTU

14. januar 2015

Magnetoelektriske materialer, Niels Bech Christensen, DTUMaterialer, hvor elektriske og magnetiske egenskaber er sammenkoblede, har potentiale til at danne grundlag for nye avancerede teknologier.