1. maj 2020

Kan kvantemekanikkens partikel-bølge dualitet gøres forståelig igennem teater?

Vi mennesker trækker meget på vores intuition og fornuft, når vi skal lære noget nyt. Vi skal helst kunne forklare det 'nye' ud fra noget velkendt. Men er det overhovedet muligt, når vi vil forklare hvordan eksempelvis elektroner opfører sig? 

Har vi noget velkendt, der kan forklare, hvorfor én elektron kan være flere steder på samme tid? Og hvad siger vores intuition til at elektroner rejser som bølger, men er partikler når vi måler dem? Det er nogle af de spørgsmål, der undersøges i denne video.

Denne video er nemlig en performance lecture om kvantemekanik, som Rikke Søndergaard Nielsen lavede i forbindelse med sit bachelorprojekt i fysik. En performance lecture er, som navnet antyder, en blanding at et teaterstykke og en forelæsning. I stykket forsøger hun, at gøre den ulogiske og kontraintuitive kvantemekanik lettere forståelig.

Stykket er blevet filmet og kan ses i denne video, som tager ca. 35 minutter. Videoen er egnet til alle over 14 år, og kan evt. bruges til skoleklasser fra 8. klasse og op til 3.g. Kvantemekanikken er et spændende, men særligt komplekst emne inden for fysikken, og kan måske lyde farligt hvis man ikke er så bekendt med fysik.

Rikke udfordrer den gængse fremlæggelse af kvantemekanikken, i et forsøg på at gøre den komplekse teori tilgængelig for alle. Stykket er blevet opført både til Kulturnatten og til fysikinteresserede elever fra 8. klasse og opefter.