7. marts 2018

Merkurs baneafvigelse

Hej Spørg om fysik
Jeg har læst, at Einsteins relativitetsteori ikke helt kan forklare Merkurs afvigelse fra banen beregnet ud fra Newtons tyngdelove. Selv om solvinden ikke har den store effekt, kan det så tænkes, at den tættere koncentration hvor Merkur har sin bane giver et bidrag til afvigelsen.

Venlig hilsen
S L

Merkurs baneafvigelse

Nu ved jeg ikke præcist, hvilken effekt spørgeren hentyder til, men den gængse historie omkring Merkurs bevægelse er, at denne præcis gav en verifikation af Einsteins almene relativitetsteori.

Merkur set fra forskellige vinkler

Merkur set fra forskellige vinkler

Det er således, at i den klassiske fysik vil hovedaksens retning i Merkurs elliptiske bevægelse omkring solen ligge fast, hvis man ser bort fra de andre planeter. Regner man de andre planeters indflydelse med, finder man, at hovedaksen præcesserer (drejer rundt) med 532 arc-sekunder (buesekunder) per århundrede. Allerede fra 1859 erkendte man, at denne forudsigelse ikke stemte med målinger, som viser en hurtigere præcession med omkring 40 arc-sekunder per århundrede. Denne afvigelse kunne ikke forklares via Newtonsk mekanik. Derimod viste det sig, at Einsteins almene relativitetsteori, hvor gravitation beskrives via en krumning af rummet (eller mere præcist af rumtiden), præcist forudsiger den målte effekt.

Statue af Merkun, den romerske gud

Merkur, romersk gud med vinger på hæle
og hjelm og en hyrdestav i hånden

Idag stemmer forudsigelse (575.31 arc-sekunder per århundrede) og måling (574.10±0.65 arc-sekunder per århundrede), som man kan se, inden for to standardafvigelser.

Merkur: Middelafstand til solen ca. 57,9*106 km. Siderisk omløbstid: 87d 23 t 4 m. Diameter 4879 km, masse 3,3*1023 kg. Densitet: 5,47 kg/m3 (har en stor jern-nikkelkerne). Magnetfelt ca. 1 % af jordens. Temperatur min: -183 ͦC, mak: 427 ͦ C, Rotationstid: 58d 15t 30m.

Navn: Merkur er i den romerske mytologi gud for kommunikation, hurtighed og handel. Merkur var gudernes bud og førte de døde til underverdenen ved at føre dem over de dødes hav. Som handelsgud tog han sig af tyve, købmænd, hyrder og rejsende. Derfor havde han altid travlt og måtte løbe hurtigt, og havde vinger på hjelmen og på fødder. I afbildninger normalt også en hyrdestav i hånden. Fik navnet pga. sit hurtige omløb.

Med venlig hilsen
Mogens Dam