Dorthe Dahl-Jensen

Dorthe Dahl-Jensen

Professor

Primære forskningsområder

Jeg forsker fortrinsvis i rekonstruktionen af fortidens klima ved brug af iskernedata og borehulsdata. Jeg anvender isflydemodeller og observerede radio echo lag gennem isen til at datere de dybe iskerner. Jeg udvikler anisotrope flydelove til beskrivelse af isens derformation når iskrystallerne orienterer sig efter det spændingsfeltet. Jeg har også forsket en del i isen i vores solsystem. Gennem den senere tid har mine forskningsprogrammer fokuseret sig mere og mere på udviklingen af Grønlands Indlandsis. Det har særlig interesse i forbindelse med den globale opvarmning. Vores forskningsgruppe leder desuden en dybdeboring på Grønlands Indlandsis, NEEM, med det formål at skaffe is fro fortidens varme klimaperioder.

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning knytter sig stærkt til de forskningsprojekter, som jeg leder: Grundforskningscenteret for Is og Klima bruger iskernedata til at lære mere om fortidens varme klimaperioder, særlig Eem tiden for 130.000 år til 115.000 år før nu. EU programmet Past4Future som jeg koordinerer, samler palaeoklimainformationer fra alle kilder, deriblandt iskernerne for at rekonstruere klimaet i varme klimaperioder og ERC projektet WATERundertheICE, hvor jeg ved brug af radio echo lag kortlægger vandet under isen,  øger forståelsen af hvordan Indlandsisens udvikling påvirkes af vandet. Se vores hjemsider http://www.iceandclimate.dk/ , http://www.past4future.eu/ og https://www.neem.ku.dk/

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder mest i klima og is, samt is på planeterne. Jeg arbejder fortrinsvis med teoretisk modellering og har en baggrund i geofysik og vejleder derfor også ind i mellem i mere geofysiske og geologiske modelleringsprojekter.

Interesseområder

Jeg er så priviligeret at mine interesseområder er sammenfaldende med min nuværende forskning. Jeg syntes at det er meget vigtigt at kunne bidrage i både den videnskabelige som den offentlige debat. Udviklingen af vores klima og af Indlandsisens tab af masse er et meget aktuelt område og vores is og klima forskning er en meget vigtig komponent i at forstå vores klima.

ID: 6265