Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet. Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet. Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet. Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet. Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet. Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet. Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet. Forskning i Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Instutet.

Is, Klima og Geofysik

Sektionen for Is, Klima og Geofysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet studerer elementerne i vores jord og klimasystem - atmosfære, oceaner, iskapper og gletsjere, havis og den faste jord - og samspillet mellem dem.

 

 

 

 

 

Ved Niels Bohr Institutets sektion for Is-, Klima- og Geofysik er vi blandt verdens ledende forskningsgrupper indenfor boring af dybe iskerner fra Arktis og Antarktis.

  • Vi analyserer isprøverne i vores laboratorier og laver målinger af isens isotopsammensætning, isens fysiske egenskaber og koncentrationerne af drivhusgasser og urenheder.
  • Vi fortolker data sammenholdt med resultater fra computermodeller af alle dele af klimasystemet, herunder generelle cirkulationsmodeller og modeller for isflydning.
  • Vi arbejder også med meteorologi, oceanografi og matematisk-statistiske studier af klimasystemet som et komplekst koblet system for at forstå både gradvise og pludselige klimaforandringer i fortiden, nutiden og fremtiden.
  • Vi studerer fysikken af den indre jord ved hjælp af inverse metoder og numerisk modellering baseret på seismiske data og målinger af tyngdekraft og magnetfelter fra satellitter.

Sektionen for Is-, Klima- og Geofysik (med det engelske akronym PICE) på Niels Bohr Institutet blev oprettet i 2019 ved sammenlægning af de tidligere sektioner for Is og Klima og Klima og Geofysik. Sektionen inkluderer Center for Is og Klima, som omfatter sektionens forskning inden for iskernerelateret klimafysik.

Center for Is og Klima bygger på en lang tradition, der går tilbage til fødslen af  ​​iskernebaseret paleo-klimatologi. Centrets hjemmeside indeholder omfattende data og publikationssamlinger inden for is- og klimaforskning.

I 2007-2017 var Center for Is og Klima et Grundforskningscenter finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.

 

 

 

 

 

Forskningen i sektionen for Is, Klima og Geofysik omhandler alle elementer i klimasystemet og de processer og feedbacks, der forbinder dem.

Vi udfører feltarbejde for at få prøver og data og anvender en kombination af avancerede målinger, beregningsmetoder og nye teoretiske tilgange til at forbedre vores viden om fortid, nutid og fremtidigt klima. Vælg et emne nedenfor for at lære mere.

Is- og klima fysik
Vi studerer iskapper og klima ved at bore og analysere iskerner fra Arktis og Antarktis. Vi undersøger isens egenskaber på alle skalaer fra de enkelte krystaller til hele iskapper. Vi analyserer drivhusgasser og urenheder fanget i isen for at få viden om både fortidens, nutidens og fremtidens klima. Vores forskning kombinerer feltarbejde og glaciologi med computermodellering, laboratoriearbejde og matematisk dataanalyse. Læs mere om glaciologi (På engelsk)

Klimateori
Klimateorigruppen beskæftiger sig med at forstå Jordens klima. Overfladetemperaturen på planeten afhænger af solstråling, atmosfærens sammensætning, strømninger i atmosfæren og havene, ismasser og mange andre faktorer. Yderligere udføres grundlæggende forskning i turbulens, processer i både små og store skalaer, klimaovergange og komplekse systemer. Læs mere om klimateori (På engelsk)

MeteorologiMeteorologi
Vi studerer og udvikler modeller af de fysiske processer i atmosfæren, f.eks. til numerisk vejrforudsigelse. Andre emner er luftkvalitet og forurening. Læs mere om Meteorologi (På engelsk)

Oceanografi
Forskningen er fokuseret på havprocesser, der bidrager til vandmassetransformationer og de store klimasvingninger, der er observeret i de sidste millioner år. Læs mere om Oceanografi (På engelsk)

Den faste jords fysikDen Faste Jords Fysik
Vi studerer den faste jord og planeterne ved  hjælp af numerisk modellering baseret på seismiske data, satellitmålinger, tyngdemålinger og magnetisme. Læs mere om Den Faste Jords Fysik (På engelsk).

Computing på Dansk Center for Climate Computing
DC3 (Dansk Center for Climate Computing) leverer High Performance Computing (HPC) ressourcer til forskere og studerende ved sektionen Is-, Klima- og Geofysik. DC3 hjemmeside (På engelsk).

PRECISEPREdicting Changes in Ice Sheets on Earth
I dette 6-årige forskningsprojekt vil forskerne hos PRECISE udvikle og forbedre modeller for, hvordan iskapperne bidrager til at hæve havniveauet i verdenshavene. Læs om projektet her (på engelsk)

 

 

 

 

 

 

 

Den forskelligartede forskning i sektionen for Is-, Klima og Geofysik er finansieret af Niels Bohr Institutet og et antal bevillinger fra både offentlige og private fonde i Danmark og udlandet.

Læs mere om aktuelle projekter eller tidligere projekter her (begge sider er på engelsk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som studerende på Niels Bohr Instituttet bliver du undervist af forskere. Undervisernes døre står åbne og du kan blive en del af forskningsgrupperne.

Er du interesseret i en uddannelse inden for is, klima og geofysik? Vil du gerne vide mere om uddannelsens indhold, hvordan det er at læse på Niels Bohr Institutet og hvordan du kan ansøge?

Så kig på disse sider:

Generelt om uddannelsen, studieliv, optagelse mm.

Specialer og bachelor projekter hos PICE

Du kan finde en liste med inspiration til projekter her: studenterprojekter ved PICE (på engelsk).

En liste over tidligere studenter projekter og afhandlinger er også tilgængelig (på engelsk).

Skriv dit speciale ved sektionen for Is-, Klima- og Geofysik på NBI. Som specialestuderende arbejder du i en aktiv forskningssektion med et rigtigt forskningsprojekt. Der er både mulighed for 30 og 60 ECTS point specialeopgaver.

Du er også meget velkommen til at kontakte en af vores forskere og høre om andre muligheder eller præsentere din egen idé, som vi sammen kan udvikle. Du er også velkommen til at kontakte sektionen for at høre om muligheden for at lave dit bachelorprojekt ved sektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESØG OS

Is, Klima og Geofysik tager gerne imod besøg fra folkeskoler og gymnasier, hvor man kan få et foredrag, som oftest en times foredrag om klimaændringer og iskerneforskning, men andre ønsker kan også imødekommes.

For anmodninger om besøg for mindre grupper af elever fra folkeskole eller gymnasium uden følge af lærer, skriv til sektionens sekretærer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is, Klima og Geofysik
Niels Bohr Institutet
Københavns Universitet
Tagensvej 16
DK-2200-Copenhagen
Fax: +45 35 32 06 21
VAT.no./CVR. no.: 29979812
Generelle henvendelser og pressekontakt: pice_secretary@nbi.ku.dk 

Kontaktpersoner:
Sektionsleder: Thomas Blunier
Vicesektionsleder: Jørgen Peder Steffensen
Sektionssekretær: Maria Caso Bramsen
Forespørgsler om EastGRIP feltarbejde: Marie Kirk og Iben Koldtoft

Besøg af gymnasier og folkeskoler : Se “Formidling” ovenfor.

 

Link til rejsevejledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere

Navn Titel Billede
Søg i Navn Søg i Titel
Aksel Walløe Hansen Lektor emeritus Billede af Aksel Walløe Hansen
Aleksandar Topic Videnskabelig assistent Billede af Aleksandar Topic
Alexander Baklanov Adjungeret professor Billede af Alexander Baklanov
Anders Svensson Lektor Billede af Anders Svensson
Andrea Vang Ph.d.-stipendiat Billede af Andrea Vang
Aslak Grinsted Lektor Billede af Aslak Grinsted
Bo Møllesøe Vinther Lektor Billede af Bo Møllesøe Vinther
Carl-Johannes Johnsen Postdoc Billede af Carl-Johannes Johnsen
Caroline Juelsholt Studenterstudievejleder Billede af Caroline Juelsholt
Christine Schøtt Hvidberg Professor Billede af Christine Schøtt Hvidberg
Dina Rapp Ph.d.-stipendiat Billede af Dina Rapp
Dorthe Dahl-Jensen Professor Billede af Dorthe Dahl-Jensen
Eigil Kaas Professor Billede af Eigil Kaas
Eirini Malegiannaki Ph.d.-stipendiat Billede af Eirini Malegiannaki
Eliza Cook Gæsteforsker Billede af Eliza Cook
Gary Shaffer Emeritus Billede af Gary Shaffer
Grant Vernon Boeckmann Ingeniør Billede af Grant Vernon Boeckmann
Guido Vettoretti Adjunkt Billede af Guido Vettoretti
Helle Astrid Kjær Lektor Billede af Helle Astrid Kjær
Iben Koldtoft Koordinator Billede af Iben Koldtoft
Iris Fernandes Postdoc Billede af Iris Fernandes
Ivanka M Orozova Bekkevold Lektor Billede af Ivanka M Orozova Bekkevold
Jacob Svensmark Postdoc Billede af Jacob Svensmark
Jade Omotoyosi Nina Brauns Ph.d.-stipendiat Billede af Jade Omotoyosi Nina Brauns
Jens Hesselbjerg Christensen Professor Billede af Jens Hesselbjerg Christensen
Jeppe Brøndum Bach Laboratorieassistent Billede af Jeppe Brøndum Bach
Johanne Kristine Haandbæk Øelund Ph.d.-studerende Billede af Johanne Kristine Haandbæk Øelund
Johannes Jakob Lohmann Adjunkt Billede af Johannes Jakob Lohmann
Julien Westhoff Postdoc Billede af Julien Westhoff
Jørgen Peder Steffensen Professor Billede af Jørgen Peder Steffensen
Kasper Skjold Tølløse Erhvervs-ph.d. Billede af Kasper Skjold Tølløse
Klaus Mosegaard Professor Billede af Klaus Mosegaard
Kolja Leon Kypke Ph.d.-stipendiat Billede af Kolja Leon Kypke
Lamees Refat M Felemban Ph.d.-studerende Billede af Lamees Refat M Felemban
Larissa Nora Van der Laan Postdoc Billede af Larissa Nora Van der Laan
Laura Lund Rysager Studenterstudievejleder Billede af Laura Lund Rysager
Maher Sahyoun Postdoc Billede af Maher Sahyoun
Maria Caso Bramsen Forskningssekretær Billede af Maria Caso Bramsen
Marie Kirk Koordinator Billede af Marie Kirk
Markus Jochum Professor Billede af Markus Jochum
Marta Agnieszka Mrozowska Ph.d.-stipendiat Billede af Marta Agnieszka Mrozowska
Meg Harlan Ph.d.-studerende Billede af Meg Harlan
Michael Döring Akademisk medarbejder FU Billede af Michael Döring
Miguel Angel Sánchez Moreno Ph.d.-stipendiat Billede af Miguel Angel Sánchez Moreno
Mikkel Langgaard Lauritzen Ph.d.-stipendiat Billede af Mikkel Langgaard Lauritzen
Mohammad Youssof Videnskabelig assistent Billede af Mohammad Youssof
Nanna Andreasen Ph.d.-stipendiat Billede af Nanna Andreasen
Nicholas Mossor Rathmann Adjunkt Billede af Nicholas Mossor Rathmann
Niels Fabrin Nymand Ph.d.-stipendiat Billede af Niels Fabrin Nymand
Nils Bochow Ekstern ph.d.-studerende Billede af Nils Bochow
Peter Ditlevsen Professor Billede af Peter Ditlevsen
Robin Vinther Nielsen Postdoc Billede af Robin Vinther Nielsen
Ruben Häberli Ph.d.-stipendiat Billede af Ruben Häberli
Steffen Bo Hansen Forskningstekniker Billede af Steffen Bo Hansen
Sune Olander Rasmussen Lektor Billede af Sune Olander Rasmussen
Susanne Lilja Buchardt Specialkonsulent Billede af Susanne Lilja Buchardt
Svenja Frey Akademisk medarbejder FU Billede af Svenja Frey
Tamara Annina Gerber Postdoc Billede af Tamara Annina Gerber
Thomas Blunier Professor Billede af Thomas Blunier
Vasileios Gkinis Lektor Billede af Vasileios Gkinis

Studerende

Navn Titel E-mail Billede
Ajai Shyam Ej Kandidat studerende

rln248@alumni.ku.dk

André Toft Jensen Kandidat studerende

wht188@alumni.ku.dk

andre
Annika Stratidaki Kandidat studerende

vzq776@alumni.ku.dk

annika
Ask Hammer Kandidat studerende

ask.hammer@nbi.ku.dk

Chayton Keola Fox Bouwmeester Kandidat studerende

rgc330@alumni.ku.dk

Gustav Stolberg-Larsen Kandidat studerende

kgh142@alumni.ku.dk

Gustav
Ijiltsetseg Dorjsuren Kandidat studerende

vmj150@alumni.ku.dk

Johanna von Drachenfels Kandidat studerende

fzk160@alumni.ku.dk

Johanna
Jonathan Ortved Melcher Kandidat studerende

xfk351@alumni.ku.dk

Jonathan
Laura Lund Rysager Kandidat studerende

laura.rysager@nbi.ku.dk

Laura
Majbritt Kristin Eckert Kandidat studerende

mxh200@alumni.ku.dk

Majbritt
Mathias Winther Kjeldsen Kandidat studerende

zkt900@alumni.ku.dk

Mathias
Rasmus Arentoft Nielsen Kandidat studerende

dmz937@alumni.ku.dk

Rasmus
Rune Magnus Koktvedgaard Zeitzen Kandidat studerende

wvf713@alumni.ku.dk

Rune
Sandra Maria Nygaard Kandidat studerende

smp460@alumni.ku.dk

Simon Storvig Winther Kandidat studerende

pkw125@alumni.ku.dk

Simon
Sune Halkjær Kandidat studerende

sune.halkier@nbi.ku.dk

Sune Halkjær
Svenja Frey Kandidat studerende

svenja.frey@nbi.ku.dk

Theo Häußler Kandidat studerende

sdj837@alumni.ku.dk

Weiji Hu Kandidat studerende

czg686@alumni.ku.dk

Weiji Hu
Weiyuan Chen Kandidat studerende

wtx237@alumni.ku.dk

Read about the current ice core drilling project in Greenland.

Livet i lejren

 


Travel directions to the section of Physics of Ice, Climate and Earth and useful information related to your visit to Copenhagen