6. marts 2020

Nyt iskernearkiv ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet , åbnes officielt 11. marts

Iskerner:

Forskerne ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, er verdensledende indenfor klimaforskning i iskerner. Iskerneforskningen ved instituttet er godt 50 år gammel, og har sin oprindelse i de undersøgelser en af klimaforskningens pionerer, Professor Willi Dansgaard, lavede i 1967 – 69. Siden er der i hele verden boret 12 iskerner med en dybde på mere end 2 km, og ikke mindre end 5 er boret af den danske forskningsgruppe. Iskernegruppen åbner nu et moderne, samlet iskernearkiv i Brøndby ved København.

Iben fra Is og Klima viser en iskerne i den nye iskernefryser i Brøndby
Iben med en iskerne i den nye iskernefryser: Samlingen rummer is fra Indlandsisen, Renland gletscheren, Hans Tausen Iskappe, Flade Isblink og Disko i Grønland, fra Vostok, Dome C, Byrd, Sydpolen, EDML, Roosewelt Island og Siple Station i Antarktis, og der er desuden is fra Island, Chile og Slovakiet.

Iskernesamlingen ved Københavns Universitet er en national skat, som nu endelig får en samlet placering i en moderne facilitet i Brøndby i København. Samlingen udgøres af de boringer, den danske forskergruppe har boret, de dybe iskerner er mere end 15 km lange, og der er mindre boringer på mere end 5 kms længde. Iskernearkivet er af uvurderlig betydning for det internationale klimaforskersamfund, og der udfoldes stor forskningsaktivitet med så godt som daglige prøvetagninger af det værdifulde materiale.

Iskernerne rummer svarene på mange spørgsmål om udviklingen af Jordens tidligere klimaforandringer – og giver dermed også forskerne langt bedre mulighed, for at lave forudsigelser af de stadig mere presserende spørgsmål om klimaets fremtidige udvikling.

Iskernearkivet åbnes (aflyst på grund af coronavirus) ved en officiel reception onsdag d. 11. marts 2020.