Forskningsfaciliteter

Forskningsfaciliteter omfatter en bred vifte af avanceret udstyr, databaser og laboratoriefaciliteter, der er nødvendige for at understøtte de studerende og forskernes forskningsproces.

Videnskabelig udvikling og nye gennembrud i forskningen er i stigende grad afhængig af adgang til god og tidssvarende forskningsinfrastruktur.