Fratrædelsesforelæsning af Professor Jørn Dines Hansen

Professor Jørn Dines Hansen

Fratrædelsesforelæsning af Professor Jørn Dines Hansen, Niels Bohr Institutet

50 år med HEP
Jeg vil i mit foredrag beskrive udviklingen i partikelfysik eller højenergifysik, HEP, i de sidste ca. 50 år og nogle af mine bidrag til eksperimenterne og analysen af dem fra boblekamre til det store elektronik eksperiment ATLAS på CERN.

50 years in HEP
I will in my talk describe the developments in Particle Physics or High Energy Physics, HEP, in roughly the last 50 years and some of my contributions to experiments and analyses from bubble chamber experiments to the large electronic experiment ATLAS at CERN.