International Day of Girls and Women in Science 2024

I anledning af FN-dagen ” International Day of Girls and Women in Science” har vi i samarbejde med Kvinder i Fysik (KIF) arrangeret en dag for gymnasieelever med kvindelige rollemodeller.

Eleverne blev inviteret til oplæg og workshops med unge og mere etablerede forskere inden for astrofysik, klimafysik, kvanteoptik og medicinsk materialefysik.

Der blev desuden mulighed for at snakke med kvindelige fysikstuderende om hverdagen som studerende, og vi afsluttede med et oplæg med professor Anja C. Andersen omkring fascination af naturvidenskab.

Arrangementet var fuldt booket med over 30 elever fra 11 forskellige gymnasier. Eleverne var meget engagerede og interesserede og der var en god interaktion med de fysikstuderende. 

Elever uanset køn og kønsidentitet var inviteret, men vi så flest kvindelige elever til arrangementet.

Vi gentager succesen næste år på eller tæt på FN-dagen 11. februar 2025. Den endelige dato og information om tilmelding meldes ud i dette nyhedsbrev og på vores hjemmeside.