18. november 2019

Dansk-japansk konference med fokus på samarbejde om kvanteteknologi

Konference om Kvanteforskning:

Niels Bohr Institutet er vært for en dansk-japansk videnskabelig konference om kvanteforskning og kvanteteknologi d. 20. - 21. november i år. Besøget er en opfølgning på et besøg Niels Bohr Institutet var vært for i april 2018, som havde deltagelse af både den japanske og danske forskningsminister. Allerede dengang besluttede man at udvide indsatsen. Den videnskabelige konference følges op dagen efter i Udenrigsministeriet, med en konference målrettet udenlandske virksomheder, med fokus på at tiltrække investeringer til Danmark. Denne del arrangeres af Invest in Denmark sammen med Copenhagen Capacity.

Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej

Deltagelse af flere universiteter

Konferencen er etableret med udgangspunkt i de allerede gode, videnskabelige relationer, der eksisterer mellem de to landes forskere. Deltagerne kommer fra en række universiteter i Danmark og Japan, nemlig Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet og University of Tokyo, NICT (National Institute of Information and Communications Technology) og RIKEN, samt repræsentanter fra det danske Udenrigsministerie.

Den videnskabelige del af konferencen d. 21. november er arrangeret af den danske ambassade i Tokyo og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hele dagen kommer til at foregå i Niels Bohrs gamle auditorium A, som står originalt som da instituttet blev etableret i 1921, dengang under navnet Institut for teoretisk Fysik. Fokus bliver på de videnskabelige udvekslinger og den fordomsfri debat, præcis som det ville være foregået i Niels Bohrs tid.

Quantum Hub Denmark - Tiltrækning af investeringer indenfor kvanteteknologi Danmark

Den 22. november lægger Udenrigsministeriet hus til Quantum Hub Denmark. Arrangementet bliver afholdt i fællesskab med Copenhagen Capacity i tæt partnerskab med Niels Bohr Institutet, QuantumDTU ved Danmarks Tekniske Universitet og Microsoft. Her præsenterer repræsentanter fra både dansk forskning og industri danske kompetencer bredt indenfor kvanteteknologi med henblik på bl.a. at etablere nye strategiske partnerskaber mellem internationale virksomheder og de stærke forskningsmiljøer i Danmark. Udvalgte danske aktører og virksomheder, som arbejder med kvanteteknologi eller kan understøtte et stærkere øko-system i Danmark på området, er også inviteret med på dagen.Mange unge forskere deltager

Et vigtigt indslag i konferencedagene bliver deltagelsen af mange, unge forskere fra både Danmark og Japan. Ca. 25 Ph.d. studerende, vækstlaget i både det danske og japanske forskningsmiljø tager del i begge dages talks og arrangementer. Jan Thomsen, institutleder for Niels Bohr Institutet, understreger vigtigheden af, at de unge forskere får muligheden for at være med, så kontinuiteten i forskningsmiljøerne sikres. H.E. Peter Taksøe-Jensen, den danske ambassadør i Tokyo, holder en afsluttende tale på konferencen.