29. september 2008

Global opvarmning og oversvømmede kældre

Mange husejere har i de sidste par år oplevet oversvømmede kældre. Skyldes det global opvarmning?

Man kan generelt ikke med rette påstå, at enkeltbegivenheder skyldes den globale opvarmning. F.eks. skyldes en enkelt tropisk orkan, en hedebølge, et meget vådt forår eller en snefri vinter ikke global opvarmning, men i mange tilfælde viser data og modeller for klimaets udvikling, at hyppigheden for denne slags såkaldte "ekstreme begivenheder" stiger i et klima med global opvarmning. På samme måde kan man sige, at der helt naturligt ind imellem vil være år med meget lidt havis i Nordatlanten (ligesom der vil være år med usædvanligt meget is), men at den nuværende udvikling, med stadigt mindre havis hvert år i en årrække, med stadig stigende sandsynlighed kan opfattes som et resultat af opvarmning på de kanter.

-- Sune O. Rasmussen, post doc