Spørg om klima

Nedenfor findes tidligere stillede spørgsmål og svar om klima. Hvis du ikke finder dit svar her er du velkommen til at sende dit spørgsmål til os. Vær så specifik som mulig og tillad op til en uge for et svar (der kan gå længere tid i ferier og feltsæsoner)

Temperaturændringer ved overgang til Holocæn

8. juli 2016

Hej Spørg om Fysik
Vi er et 3.g Geovidenskabs hold, der har regnet på temperaturændringen ved overgangen fra sidste istid til Holocæn - se graf.

Når vi laver lineær regression på det stejleste sted på grafen, får vi en temperaturstigning på 0,003 grad C/år, svarende til KUN 0,3 grad C per 100 år!!

Det forstår vi ikke, da vi har hørt, at skiftet fra istid til mellemistid kunne opleves på et enkelt menneskeliv, og at det svarede til at flytte Danmark til Frankrig?

Hvordan hænger det samme?

Kan ændringer i hældningen af jordens akse ændre på isen ved Arktisk og Antarktisk?

8. januar 2015

En læser af Jyllands-Postens tillæg, Newton, spørger om størrelsen på isen ved Arktis og Antarktis. Læseren har læst, at Sydpolens is vokser helt enormt, mens isen ved Nordpolen svinder. Læseren overvejer, om det kan skyldes at Jorden er "tippet" bare nogle få grader, og det kan være årsagen til denne temperaturændring.

Skal man opsamle og afbrænde metan for at begrænse drivhuseffekten?

29. december 2010

I forbindelse med klimadebatten er metan (CH4) flere gange betegnet som en drivhusgas, hvis potentiale som drivhusgas er 20 til 30 gange så stor som CO2s.

Lydfil: Naturlige og menneskeskabte ændringer

20. juli 2009

Når det drejer sig om klimaforandringer, hører man altid om den menneskeskabte CO2 som den overvejende synder, der fremskynder drivhuseffekten. Men hvorfor hører man aldrig om Milankovitchs teorier naturlige udsving. Er de simplethen sat ud af kraft?

Hvorfor bliver CO<sub>2</sub> ikke nede ved landjorden?

1. marts 2009

I min folkeskoleklasse har vi diskuteret følgende: CO2 er tungere end både hydrogen, oxygen og nitrogen, når vi laver forsøg i laboratoriet. Hvorfor bliver CO2 så ikke nede ved landjorden når vi udleder den fra fx. kraftværker? Sagt på en anden måde, hvordan kan den ende helt oppe i atmosfæren og bidrage til drivhuseffekten?

Menneskeskabte ændringer eller naturlige variationer?

30. september 2008

Hvordan kan det være menneskehedens skyld at der er global opvarmning, når der har været naturlige klimaændringer længe inden menneskeheden begyndte at udlede drivhusgasser?

Den totale ismængde

29. september 2008

Er det rigtigt, at mængden af is i verden bliver mindre? Bjørn Lomborg og andre argumenterer med, at isen på arktis rigtig nok smelter, men til gengæld stiger mængden af is på antarktis. Hvad skal man tro?

Global opvarmning og oversvømmede kældre

29. september 2008

Mange husejere har i de sidste par år oplevet oversvømmede kældre. Skyldes det global opvarmning?

Syreregn

29. september 2008

For år tilbage hørte man meget om syreregnen. Det gør man ikke mere. Var syreregn bare fup - altså noget, som man udnævnte til et stort problem, men som ikke var det, når det kom til stykket? Eller er fænomenet bare trængt i baggrunden af mere påtrængende miljøproblemer?

Tidligere temperaturer

29. september 2008

Alle siger, at det bliver varmere og varmere. Men har det ikke engang været endnu varmere?