29. september 2008

Syreregn

For år tilbage hørte man meget om syreregnen. Det gør man ikke mere. Var syreregn bare fup - altså noget, som man udnævnte til et stort problem, men som ikke var det, når det kom til stykket? Eller er fænomenet bare trængt i baggrunden af mere påtrængende miljøproblemer?

Syreregn var et reelt problem, der medførte skovdød i mange områder. Men det var også et problem der ret nemt kunne bekæmpes, f.eks. ved bortrensning af svovlforbindelser fra skorstensrøg og montering af katalysatorer på biler. I de grønlandske iskerner kan vi se, at indholdet af sulfat‐forureningen begyndte at falde i starten af 1980erne netop på grund af røgrensning, og idag er nede i nærheden af det før‐industrielle niveau. Hullet i ozonlaget er et andet seriøst problem, der fik meget omtale. Ozonhullet er der stadig (især over Antarktis), men bliver gradvist mindre, da det er lykkes at begrænse udslippet af de stoffer (f.eks. de såkaldte CFC‐gasser), der er ansvarlige for nedbrydningen af ozon i stratosfæren, hvor ozonlaget befinder sig. Men da f.eks. CFC‐gasser har en levetid i atmosfæren på typiske nogle årtier, går der noget tid, før effekten af de begrænsede udslip slår igennem i form af et væsentligt reduceret ozon‐hul.

-- Sune O. Rasmussen, post doc