21. juni 2010

Leo Kadanoff modtager Niels Bohr Institutets første æresmedalje

Æresmedalje:

I anledning af Niels Bohrs 125 år fødselsdag har Niels Bohr Institutet indstiftet en ny æresmedalje. Medaljen vil blive tildelt en særligt fremragende international forsker, der arbejder i Niels Bohrs ånd: Internationalt samarbejde og vidensudveksling. 

Institutleder John Renner Hansen overrækker Leo Kadanoff Niels Bohr Institutets æresmedalje. 
Leo Kadanoff er den første modtager af Niels Bohr Institutets æresmedalje. 

I anerkendelse og påskønnelse af Leo Kadanoff's store bidrag til fremme af fysik og naturvidenskab i almindelighed, og for det stærke samarbejde med forskere på Niels Bohr Institutet, har Niels Bohr Institutet valgt Leo Kadanoff som den første modtager af Niels Bohr Institutets æresmedalje. 

Leo P. Kadanoff blev født i New York i 1937, og fik sin tidlige uddannelse her. Hans akademiske grader blev modtaget fra Harvard University i perioden 1957 til 1960. Efter en postdoc periode på Niels Bohr Institutet i København blev han ansat ved University of Illinois i 1962, hvor han blev professor i fysik allerede i 1965.

Institutleder John Renner Hansen overrækker Leo Kadanoff Niels Bohr Institutets æresmedalje. 
Institutleder John Renner Hansen overrækker Leo Kadanoff Niels Bohr Institutets æresmedalje. 

Kadanoff har også forsket i problemerne med byvækst. I 1969 flyttede han til Brown University, hvor han blev universitetsprofessor, og sideløbende forskede i matematiske modeller for byvækst.

Han har leveret banebrydende og vigtige bidrag til et stort antal problemer i moderne fysik, især om faseovergange og kritiske fænomener, og i teorien for kaos og komplekse systemer.

Siden da, over en periode på 40 år, har han været blandt de førende fysikere i verden i udviklingen af den moderne fysik, og blev senere professor på University of Chicago, og formand for American Physical Society (APS).

I mange tilfælde har opdagelser af Leo Kadanoff indledt til helt nye aktiviteter og udvikling i fysik på verdensplan. Leo Kadanoff har i Chicago skabt en fremragende skole i fysik for studerende og post docs - en skole der er verdensberømt.

Emner

Læs også