9. januar 2013

Professor Ignacio Cirac får Niels Bohr Institutets Æresmedalje

Æresmedalje:

Ignacio Cirac er direktør på Max Planck Institutet for Kvanteoptik i Garching nær München i Tyskland. Han tildeles Niels Bohr Institutets Æresmedalje i anerkendelse af sit afgørende bidrag til udvikling af nye teorier om fremtidens informationsnetværk baseret på kvantemekanikkens love.

Institutleder professor Robert Feidenhans'l overrækker Æresmedaljen til professor Ignacio Cirac. Foto: Ola J. Joensen
Institutleder professor Robert Feidenhans'l overrækker Æresmedaljen til professor Ignacio Cirac. Æresmedaljen tildeles i anerkendelse af hans afgørende bidrag til udvikling af nye teorier om fremtidens informations-netværk baseret på kvantemekanikkens love. Foto: Ola J. Joensen

"Ignacio Cirac er en af pionererne indenfor kvantecomputervidenskab og kvantecomputerteorier, og Niels Bohr Institutet vil gerne hædre denne meget aktive fremadstormende yngre forsker med Niels Bohr Institutets Æresmedalje", siger professor Robert Feidenhans'l, der er leder af Niels Bohr Institutet.

Der er især tre felter indenfor kvanteoptik, Ignacio Cirac arbejder med. Sammen med kollegaen, professor Peter Zoller har han udarbejdet den første teori for, hvordan man kan lave en kvantecomputer baseret på ion-fælder. Denne teori åbnede for første gang muligheden for, at man faktisk kunne lave en kvantecomputer i praksis, og de teorier bidrog til sidste års Nobelpris i fysik.

Hans arbejde med optiske gittere kickstartede forskningen i kvantesimulering, som nu undersøges i mange laboratorier. Desuden arbejder han med lagring af kvanteinformationer, som kan bruges til at transportere informationen over lange afstande. Men han har også udviklet teorier, som gør det nemmere at simulere komplicerede fysiske systemer på almindelige computere.

Ignacio Cirac sammen med Eugene Polzik

Ignacio Cirac sammen med Eugene Polzik. De to professorer i kvantefysik har haft et tæt samarbejde siden 1998 og har skrevet adskillige videnskabelige artikler sammen. Foto: Ola J. Joensen

Praktisk teoretiker

"Ignacio Cirac er en enestående teoretiker, der forstår at tale med eksperimentalfysikere. Hans forslag er ofte meget praktiske", fortæller professor Eugene Polzik, leder af forskningsgruppen, Quantop på Niels Bohr Institutet.

De har haft et tæt samarbejde siden 1998 og har skrevet adskillige videnskabelige artikler sammen.

Ignacio Cirac har også et samarbejde med professor Anders Sørensen på Niels Bohr Institutet, så der er et meget stærkt og udbytterigt samarbejde mellem Ignacio Cirac og Niels Bohr Institutet. Også de studerende kommer ofte på udveksling mellem de to institutter.

Han er uddannet i teoretisk fysik på Universidad Complutense i Madrid, og efter sin ph.d.-grad i 1991 tog han til University of Colorado i Boulder, USA. I 1996 blev han professor på Institut für Theoretische Physik i Innsbruck, Østrig, og i 2001 blev han direktør for den teoretiske afdeling af Max Planck Institut für Quanteoptik i Garching, Tyskland.

Fremragende forskning i Niels Bohrs ånd

Niels Bohr Institutets æresmedalje blev indstiftet i 2010 i anledning af 125-året for Niels Bohrs fødsel. Medaljen bliver hvert år tildelt en særligt fremragende forsker, der arbejder i Niels Bohrs ånd: Internationalt samarbejde og udveksling af viden.

Overrækkelsen af æresmedaljen fandt sted i det historiske Auditorium A på Niels Bohr Institutet.

Emner

Tidligere modtagere