1. november 2013

Fabiola Gianotti tildeles Niels Bohr Institutets Æresmedalje

Æresmedalje:

LHC-acceleratoren kører på 'woman power', forlyder det på CERN. En af de helt store kvindelige topforskere er partikelfysiker Fabiola Gianotti, der i fire år har været videnskabelig leder af en af de to store internationale forskningsgrupper, som den 4. juli 2012 var ansvarlig for at påvise Higgs'en i ATLAS-eksperimentet. Fabiola Gianotti tildeles Niels Bohr Institutets Æresmedalje 2013.

Fabiola Gianotti fik overrakt Niels Bohr Institutets Æresmedalje af institutleder Robert Feidenhans'l ved et arrangement på Niels Bohr Institutet.
Fabiola Gianotti fik overrakt Niels Bohr Institutets Æresmedalje af institutleder Robert Feidenhans'l ved et arrangement på Niels Bohr Institutet.

"Fabiola Gianotti modtager Niels Bohr Institutets Æresmedalje for hendes centrale rolle i opdagelsen af Higgs bosonen med ATLAS eksperimentet på CERN's LHC accelerator. Som overordnet leder har hun haft ansvaret for eksperimenterne på alle niveauer, og den åbenbare succes, der foreløbigt har kulmineret med opdagelsen af Higgs'en har afgørende skyldtes hendes fremragende dygtighed", udtaler Robert Feidenhans'l, leder af Niels Bohr Institutet.

Opdagelsen af Higgs'en er et af de mest betydningsfulde eksperimentelle fund indenfor partikelfysik siden 1960'erne, da Standard Modellen blev udviklet. I Standard Modellen opnår elementarpartiklerne masse gennem deres vekselvirkning med Higgs feltet.

Higgs bosonens opdagelse bekræfter denne mekanisme og markerer et dramatisk gennembrud i vores forståelse af begrebet masse.

Fabiola
Partikelfysiker Fabiola Gianotti er topforsker på CERN, men udover fysikken har hun også stadig sin oprindelige interesse for musik. Hun er uddannet pianist og har et professionelt diplom fra Milano Konservatoriet.

Søgen efter fundamental forståelse

Fabiola Gianotti har en ph.d. i eksperimentel partikelfysik fra Milano Universitet i Italien. Hendes vej ind i fysikkens verden er en smule utraditionel. Hendes mor studerede litteratur og musik, hendes far er geolog, og i gymnasiet slægtede hun sin mor på og fokuserede på bl.a. litteratur, historie, musik og filosofi.

Hendes interesse for filosofi rejste imidlertid mange spørgsmål, og for at søge et mere praktisk svar på dem, vendte hun sig mod fysikken.

Hun valgte partikelfysikken, fordi hun var tiltrukket af dens søgen efter den fundamentale forståelse af naturen og universets mysterier.

I 1987 kom hun til CERN, hvor hun har arbejdet på forskellige eksperimenter, blandt andet med søgen efter supersymmetri.

Hun har ydet meget store bidrag til både design, konstruktion og funktion af ATLAS-eksperimentet. ATLAS er den største detektor, der nogensinde er bygget på CERN, og forskningssamarbejdet består af næsten 3.000 fysikere fra 169 institutioner, 37 lande og fem kontinenter.

Fabiola Gianottis intellektuelle styrke og hendes fremragende organisatoriske evner blev først anerkendt i 2004, da 3.000 forskere valgte hende til souschef i det verdensomspændende ATLAS-samarbejde, og igen da hun i 2009 blev hun udnævnt til leder af ATLAS-eksperimentet.

Fabiola Gianotti har et tæt samarbejde med forskerne i Discovery Centret på Niels Bohr Institutet, og partikelfysiker Mogens Dam fortæller, at Fabiola Gianotti er meget respekteret og under hendes stærke lederskab har der været et meget velfungerende samarbejde.

Hun har haft en stor indflydelse på den videnskabelige kurs, og både detektorens og forskningens præstationer har været ud over alle forventninger.

Fysik er et mandsdomineret felt, og Fabiola Gianotti blev den første kvindelige leder af et fysikeksperiment på LHC. Til det udtalte hun til New Scientist: "CERN er sådan et rigt miljø med folk fra hele verden, unge studerende arbejder sammen med etablerede forskere og Nobelprismodtagere. Så geografisk oprindelse, alder og køn gør ingen forskel her.

Jeg føler ikke, det er specielt som kvinde at være leder af et stort videnskabeligt projekt. Men det er mit håb, at jeg som kvindelig forsker på højt niveau kan være en opmuntring for unge kvinder til at søge en karriere indenfor fysik."

Fyldt auditorium følger med til overrakkelsen

Auditoriet var fyldt, da Fabiola Gianotti fik overrakt Niels Bohr Institutets Æresmedalje ved et arrangement på Niels Bohr Institutet.

 

Emner