Røntgen og Neutronspredning

Vores forskning er tæt knyttet til brugen af store forskningsfaciliteter til fremstilling af røntgen- og neutronstråling. Dette inkluderer den nye synchrotron-røntgenkilde MAX-IV og den kommende neutronkilde ESS, begge placeret i Lund (S). Med disse kilder, og vores tilsvarende laboratorieopstillinger, studerer vi en lang række hårde, bløde, og biologiske materialer.

Vores tværfaglige aktiviteter strækker sig fra strukturel biofysik - hvor vi studerer strukturen af proteiner og membraner i biologisk-relevante omgivelser, biologisk bundet vand i levende celler; kunstige cellemembraner - over struktur og dynamik af komplekse polymerer – til forståelsen af hvordan kvantemekanikken påvirker egenskaberne af hårde materialer, så som magneter og superledere.

Vores arbejde kombinerer fremstilling af materialer, eksperimentelle studier med neutroner, røntgen, og andre teknikker, numeriske simulationer, og papir-og-blyant teori. Derudover bidrager vi med konstruktion af instrumenter og software til ESS og MAX-IV.

Forskning i Faststoffysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet Forskning i Faststoffysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet Forskning i Faststoffysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet Forskning i Faststoffysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet Forskning i Faststoffysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som studerende på Niels Bohr Instituttet bliver du undervist af forskere. Undervisernes døre står åbne og du kan blive en del af forskningsgrupperne.

Er du interesseret i en uddannelse inden for faststoffysik? Vil du gerne vide mere om uddannelsens indhold, hvordan det er at læse på Niels Bohr Institutet og hvordan du kan ansøge?

Så kig på disse sider:

Generelt om uddannelsen, studieliv, optagelse mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedemnerne for forskningen i sektionen er

Strukturel biofysik

Vi studerer et udvalg af proteiner, enzymer og deres vekselvirkning med lipider og overflader. Vi har en stor aktivitet inden for såkaldte “nanodiscs”, hvormed vi kan studere strukturen af membranproteiner i opløsning.

Visualisering af struktur i organisk molekyle

For tiden er vi særligt interesseret i intrinsisk fleksible systemer, som ændrer konformation på korte tidsskalaer, samt i at udvikle metoder til at studere disse fænomener. Vores gruppe spænder fagligt bredt, og indeholder personer med baggrund i biokemi, kemi, fysik, og nanoscience. Vi har tætte samarbejder med andre laboratorier på KU inden for prøvepreparation, røntgen/neutron eksperimenter, og modellering af data.

Derudover studerer vi indkapslede antigener i forbindelse med projekter om vaccinationsmetoder og bidrager hermed til den hurtige udvikling inden for “drug delivery”.

Bløde materialer

Vi undersøger strukturen af bløde materialer. Et eksempel er kunstige cellemembraner af lipider, et andet polymermaterialer, så som polymersmelter og geler, sammensat af lineære eller forgrenede polymerkæder.

Eksperiment inden for bløde materialer

Systemerne studeres med en kombination af røntgen- og neutronteknikker, rheologi og numeriske simuleringer. Vi har her specielt fokus på materialernes dynamik og “self-assembly”.

Vi har også stort fokus på studiet af dynamikken af hydrogen i specifikke polymerer, specielt dem som anvendes til tandfyldninger. Endvidere undersøger vi dynamikken af biologisk bundet vand i levende celler og proteiner.

Magnetisme og superledning

Vi studerer magnetiske materialer, især for at forstå hvilken rolle magnetisme spiller for egenskabene af funktionelle materialer.

Visualisering af atomstruktur, der giver anledning til egenskaber som blandt andet superledning

Eksempler på dette er:

a) “multiferroiske” materialer, hvor deformation, elektrisk polarisering og magnetisme alle er koblede;

b) “frustrerede” magneter, hvor de magnetiske momenter kan pege mange forskellige veje og energilandskabet derved bliver meget fladt og komplekst, hvilket igen kan føre til helt nye termodynamiske faser;

c) mange-partikel kvantemekaniske korrelationer (“entanglement”) mellem magnetiske momenter. En vigtig del af vores forskningsprogram handler om at undersøge rollen af magnetisme i de gådefulde høj-temperatur superledere, med en ambition om at forstå mekanismen bag superledning i disse materialer.

Forskningen i materialers magnetisme er en del af et større internationalt samarbejde og omfatter både eksperimentelle og teoretiske metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Lefmann, professor
X-ray and Neutron Science
Universitetsparken 5,
HCØ, Bygning 3, 2100 København Ø.
Email: lefmann@nbi.ku.dk
Phone: +45 29 25 04 76

Maria BatistaSekretær
Niels Bohr Institute,
Universitetsparken 5,
HCØ, Bygning 3, 2100 København Ø.
Email: batista@nbi.ku.dk
Phone: +45 93 56 52 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staff

Navn Titel Billede
Søg i Navn Søg i Titel
Als-Nielsen, Jens Emeritus Billede af Als-Nielsen, Jens
Andersen, Brian Møller Lektor Billede af Andersen, Brian Møller
Christensen, Morten Holm Postdoc Billede af Christensen, Morten Holm
Dalal, Kamaldeep Ph.d.-studerende Billede af Dalal, Kamaldeep
Kirkensgaard, Jacob Judas Kain Lektor Billede af Kirkensgaard, Jacob Judas Kain
Kreisel, Andreas Adjunkt Billede af Kreisel, Andreas
Krighaar, Kristine Marie Løfgren Ph.d.-studerende Billede af Krighaar, Kristine Marie Løfgren
Lefmann, Kim Professor Billede af Lefmann, Kim
Lenander, Emma Ynill Ph.d.-studerende Billede af Lenander, Emma Ynill
Nunes Bordallo, Heloisa Lektor Billede af Nunes Bordallo, Heloisa
Theodor, Keld Ingeniørassistent Billede af Theodor, Keld

Kim Lefmann

Gruppeleder

Kim Lefmann, professor
Email: lefmann@nbi.ku.dk
Telefon: +45 29 25 04 76