26. november 2014

Jérôme Chappellaz får Niels Bohr Institutets Æresmedalje

Æresmedalje:

Jérôme Chappellaz er glaciolog og direktør for Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement i Grenoble, Frankrig. Han forsker i iskerner, der er boret gennem iskapperne på Antarktis og Grønland og analyserer den atmosfæriske sammensætning for at rekonstruere fortidens naturlige klimavariationer sammenholdt med koncentrationen af drivhusgasser. I anerkendelse af dette betydningsfulde arbejde tildeles Jérôme Chappellaz Niels Bohr Institutets Æresmedalje, 2014.

Jérôme Chappellaz
Jérôme Chappellaz er glaciolog og direktør for Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement i Grenoble, Frankrig. Han forsker i iskerner fra Antarktis og Grønland og rekonstruerer fortidens klimavariationer sammenholdt med koncentrationen af drivhusgasser. I anerkendelse af dette betydningsfulde arbejde tildeles han Niels Bohr Institutets Æresmedalje. Foto: Ola J. Joensen, NBI.

Iskapperne på Antarktis og på Grønland er dannet af sne, der bliver liggende år efter år og efterhånden presses sammen til is, og hvert årlag indeholder spor af fortidens klima. Men selv om begge iskapper er omkring tre kilometer tykke, kan de fortælle meget forskellige klimahistorier.

På Grønland falder der i gennemsnit omkring en meter sne om året, og årlagene går cirka 140.000 år tilbage i tiden. På Antarktis falder der derimod kun omkring 10 cm sne om året, så årlagene er tyndere, men til gengæld går de så ca. 800.000 år tilbage i tiden.

Det betyder, at man ved at bore iskerner gennem isen på Grønland kan få detaljeret viden om hvert år, mens man i iskerner fra Antarktis kan få et større overblik over Jordens skiftende klima gennem istider og varme mellemistider.

Epokegørende viden om klimaet

Jérôme Chappellaz var den ledende forsker i 1992, da forskningsresultater fra en iskerne på Antarktis kunne påvise, at der var en sammenhæng mellem Jordens klima og mængden af drivhusgasser i Jordens atmosfære. Forskningen viste, at når Jorden var inde i en kold istid, var der mindre af drivhusgasserne CO2 og metan, end når Jorden var inde i en varm mellemistid.

Det var epokegørende ny viden om sammenhængen mellem global temperatur og drivhusgasser. En viden som er højaktuel i dag, hvor vi står overfor en global opvarmning.

Jérôme Chappellaz sammen med Dorthe Dahl Jens og Thomas Blunier
Jérôme Chappellaz har gennem årene haft et tæt samarbejde med forskerne på Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet. Han ses her med professor Thomas Blunier og professor Dorthe Dahl Jensen, leder af Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet.

Jérôme Chappellaz har været med i iskerneforskning i mere end 25 år, og har gennem årene haft et tæt samarbejde med forskerne på Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet, der leder iskerneboreprojekterne i Grønland.

”Jérôme Chappellaz er en fremragende forsker, og han brænder virkelig for forskningen. Han har udviklet en ny laser-teknik, så man meget hurtigt og effektivt kan måle isens indhold af luftbobler og bestemme sammensætningen af fortidens atmosfære. Det har givet et boost til målingerne.

Og så er han rigtig god til at deltage i projekter og være med til at få tingene til at falde på plads”, fortæller Jørgen Peder Steffensen, lektor i Center for Is og Klima.

Brænder for forskningen

At bore iskerner gennem en tre kilometer tyk iskappe er et stort, dyrt og omfattende projekt, der ofte tager 4-5 år. Det er derfor af overordentlig stor betydning, at man vælger det rigtige borested, hvor der er uforstyrrede årlag, så man kan få en pålidelig klimaserie.  

Jørgen Peder Steffensen fortæller, at Jérôme Chappellaz derfor arbejder på et projekt med at udvikle en sonde, som man kan sende ned gennem iskappen.

Sonden skal smelte sig vej gennem isen, og i sonden er der udstyr, som kan lave undersøgelser af smeltevandet fra isen hele vejen ned gennem den tre kilometer tykke is og på den måde give et overblik over årlagene og registrere, om de ligger pænt, eller om de er væltet rundt af iskappens bevægelser.

Overrækkelse af medaljen
Jérôme Chappellaz får her overrakt Niels Bohr Institutets Æresmedalje af institutleder Robert Feidenhans’l ved en ceremoni den 26. november på Niels Bohr Institutet.

Sonden skal være lille og mobil og vil give forskerne en fantastisk vished for at udvælge det helt rigtige borested – en kæmpefordel for fremtidige boringer.

”Jérôme Chappellaz modtager Niels Bohr Institutets Æresmedalje for sit fremragende arbejde indenfor Jordens klimaforskning, hans store internationale udsyn og hans fokus på samarbejde og udveksling af viden. Jérôme Chappellaz har gennem mere end 20 år haft et tæt samarbejde med forskerne på Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet”, udtaler Robert Feidenhans’l, leder af Niels Bohr Institutet.

Overrækkelsen af æresmedaljen fandt sted den 26. november kl. 14 ved en ceremoni i auditorium 4 på H.C. Ørsted Institutet.

Emner

Tidligere medaljemodtagere: