Bachelor forsvar: Rasmus Arentoft Nielsen

Titel: Karakteristik af bratte klimaskift ved hjælp af ramp fitting

Beskrivelse: Dansgaard-Oeschger begivenheder er hurtige klimaændringer, som der ses evidens for i palæoklimatiske iskernedata fra både Grønland og Antarktis under sidste istid. I Grønland har overfladetemperaturen ændret sig med 5-16°C på blot et par årtier til århundreder under visse D-O-begivenheder. Bachelorprojektet undersøger en af de metoder, der anvendes til at karakterisere disse klimaskift: en simpel ramp-fitting model, der vha. Markov Chain Monte Carlo bruges til at bestemme parametre i overgange fra én klimatilstand til en anden. Gennem udarbejdelse af kunstige data med forskellige niveauer af støj og udtynding i datapunkter testes metodens evne til at bestemme overgangenes parametre. Derudover anvendes modellen på data fra The North Greenland Eemian Ice Drilling (NEEM).

Vejledere: Associate Professor Sune Olander Rasmussen, Physics of Ice, Climate and Earth, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen  
Associate Professor Aslak Grinsted, Physics of Ice, Climate and Earth, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen  

Censor: Senior Research Scientist, Sebastian Bjerregaard Simonsen, National Space Institute, Technical University of Denmark

Participating by using the following Zoom link: https://ucph-ku.zoom.us/j/66146972032?pwd=a29rakFxRlhMZklnN0p2Wk1CN1BoQT09